VAD INNEFATTAR DEN?

Den centrala frågan för konsumenter är utan tvekan: "Hur kan jag veta om en viss affärsmetod är otillbörlig?" Direktivet om otillbörliga affärsmetoder gör det lättare att hitta svaret på den frågan. Vissa affärsmetoder är enligt direktivet ALLTID förbjudna i hela Europeiska unionen, medan man genom att tillämpa klara och gemensamma kriterier kan fastställa om andra är lagliga. I detta avsnitt finns enkla förklaringar av kriterierna och många exempel.

Misströsta inte om du blivit lurad! Det finns mekanismer på plats för att hjälpa dig lösa tvister med näringsidkare – även gränsöverskridande tvister.