CO TA LISTA OBEJMUJE?

Konsumentów z całą pewnością nurtuje następujące pytanie: „Jak mogę poznać, że dane praktyki handlowe są nieuczciwe?” Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych ułatwia udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Pewne praktyki handlowe są ZAWSZE zabronione przez dyrektywę w całej Unii Europejskiej. To, czy inne działania są prawnie dozwolone można ustalić, stosując jasne kryteria wspólne dla całej Unii. Niniejsza część zawiera proste objaśnienia kryteriów i dostarcza wiele przykładów.

Jeśli zostałeś oszukany, nie załamuj się! Wdrożone zostały mechanizmy, które mogą pomóc Ci rozwiązać spór z przedsiębiorcą, nawet jeśli jego siedziba mieści się w innym kraju.