UZ KO TAS ATTIECAS?

Patērētājiem aktuāls jautājums, bez šaubām, ir “Kā man atpazīt negodīgu komercpraksi?" Negodīgas komercprakses direktīva vienkāršo atbildi uz šo jautājumu. Noteiktu veidu komercprakse saskaņā ar šo direktīvu visā Eiropas Savienības teritorijā VISOS GADĪJUMOS būs aizliegta, savukārt cita veida komercprakses likumību iespējams noskaidrot, piemērojot skaidrus un vienotus kritērijus. Šajā nodaļā sniegts vienkāršs skaidrojums par kritērijiem un daudzi piemēri.

Ja esat apkrāpts, nekrītiet izmisumā! Pastāv mehānismi, ar kuru palīdzību var atrisināt jūsu strīdu ar tirgotāju, pat ja atrodaties dažādās valstīs.