MIDA SEE HÕLMAB?

Kahtlemata on tarbijate jaoks väga oluline küsimus: „Kuidas aru saada, et tegu on ebaausa kaubandustavaga?” Ebaausate kaubandustavade direktiiv teeb sellele küsimusele vastamise lihtsamaks. Teatud kaubandustavad on direktiivi kohaselt kogu Euroopa Liidus ALATI keelatud, samas kui teiste seaduslikkuse üle saab otsustada selgete ühtsete kriteeriumide kohaldamisel. Selles lõigus jagatakse lihtsaid selgitusi kriteeriumide kohta ja tuuakse palju näiteid.

Kui olete petta saanud, ärge heitke meelt! On olemas mehhanismid, mis aitavad teil kauplejaga tekkinud vaidlusküsimusi lahendada – isegi üle riigipiiride.