ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;

Το καίριο ερώτημα για τους καταναλωτές είναι αδιαμφισβήτητα: «Πώς μπορώ να καταλάβω εάν μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη;» H οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δίνει μια απλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ορισμένες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται ΥΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ δυνάμει της εν λόγω οδηγίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η νομιμότητα κάποιων ορίζεται βάσει ορισμένων σαφών και κοινών κριτηρίων. Στην παρούσα παράγραφο εξηγούνται με απλό τρόπο τα κριτήρια και παρατίθενται πολλά παραδείγματα.

Εάν σας εξαπάτησαν, μην απελπίζεστε! Υπάρχουν θεσμοθετημένοι μηχανισμοί που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε μια διαφορά με έναν εμπορευόμενο ακόμα και αν αυτός βρίσκεται εκτός συνόρων.