КАКВО ВКЛЮЧВА?

Въпросът от най-голям интерес за потребителите безспорно е следният: „Как може да се разбере дали определена търговска практика е нелоялна?“ Директивата за нелоялни търговски практики дава отговор на този въпрос. Съгласно разпоредбите на директивата определени търговски практики са ВИНАГИ забранени на територията на Европейския съюз, докато законосъобразността на други може да бъде установена с прилагането на ясни и общи критерии. В този раздел се дават пояснения за критериите и множество примери.

Ако сте били измамени, не се отчайвайте! Съществуват механизми за разрешаването на спорове с търговци – дори зад граница.