VAD INNEFATTAR DEN?

Svarta listan:
affärsmetoder som är förbjudna

Vissa affärsmetoder är enligt direktivet ALLTID förbjudna i hela Europa. Dessa affärsmetoder anses med andra ord otillbörliga under alla omständigheter. Det krävs ingen bedömning från fall till fall enligt olika bestämmelser i direktivet.

För att se till att näringsidkare, marknadsföringsansvariga och konsumenter inte ska behöva tvivla om vad som är förbjudet, har man upprättat svarta listan med 31 otillbörliga affärsmetoder.

► Tillbaka till början