KAJ VSEBUJE?

Črni seznam:
prepovedane poslovne prakse

Nekatere poslovne prakse v Evropi Direktiva dokončno prepoveduje. Z drugimi besedami, poslovne prakse s Črnega seznama so nepoštene v vseh okoliščinah. Ob drugih določbah Direktive se ne zahtevajo nikakršne ocene, ki bi se utemeljevale od primera do primera.

Da bi se zagotovilo, da so trgovci, tržni strokovnjaki in potrošniki jasno seznanjeni s tem, kaj je prepovedano, je bil sestavljen Črni seznam 31 nepoštenih praks.

► Na vrh