ČO OBSAHUJE?

Čierna listina:
zakázané obchodné praktiky

Podľa smernice sú niektoré obchodné praktiky v Európe zakázané VŽDY. Inými slovami, obchodné praktiky na čiernej listine sú považované za nekalé za každých okolností. Nie je potrebné posudzovať ich individuálne podľa ostatných ustanovení smernice.

Aby obchodníci, odborníci na marketing a spotrebitelia mali istotu, čo je zakázané, bola zostavená čierna listina, v ktorej sa uvádza 31 nekalých praktík.

► Späť na začiatok