CO TA LISTA OBEJMUJE?

Czarna lista:
zakazane praktyki handlowe

Dyrektywa całkowicie zakazuje stosowania niektórych praktyk handlowych w Europie. Innymi słowy te praktyki handlowe są uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach. Nie jest wymagana jakakolwiek ocena indywidualnych przypadków w stosunku do innych przepisów Dyrektywy.

By upewnić się, że przedsiębiorcy, osoby zajmujące się marketingiem oraz klienci mają jasność, co jest zabronione, powstała Czarna lista obejmująca 31 nieuczciwych praktyk.

► Powrót do góry