X’TINKLUDI?

Il-Lista Sewda:
Prattiċi kummerċjali pprojbiti

Xi prattiċi kummerċjali ma’ l-Ewropa kollha huma DEJJEM ipprojbiti taħt id-Direttiva. Fi kliem ieħor, dawn il-prattiċi kummerċjali huma kkunsidrati żleali f’kull ċirkustanza. Mhix rikjesta valutazzjoni każ b’każ mad-dispożizzjonijiet oħrajn tad-Direttiva.

Saret Lista Sewda ta’ 31 prattika żleali biex tassigura li l-kummerċjanti, il-professjonisti tal-promozzjonijiet u l-klijenti jkollhom idea ċara dwar dak li hu projbit.

► Fuq