UZ KO TAS ATTIECAS?

Melnais saraksts:
aizliegta komercprakse

Saskaņā ar direktīvu dažu veidu komercprakse visā Eiropas Savienības teritorijā ir aizliegta JEBKURĀ GADĪJUMĀ. Citiem vārdiem sakot, šādi komercprakses veidi visos gadījumos uzskatāmi par negodīgiem. Saskaņā ar direktīvas noteikumiem šāda komercprakse nav jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

Lai garantētu, ka tirgotājiem, mārketinga profesionāļiem un patērētājiem ir skaidrība par to, kas ir aizliegts, ir izveidots Melnais saraksts, kurā norādīts 31 negodīgas komercprakses veids.

► Atpakaļ uz sākumu