ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;

Η μαύρη λίστα:
απαγορευμένες εμπορικές πρακτικές

Ορισμένες εμπορικές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη απαγορεύονται ΠΑΝΤΟΤΕ από την οδηγία, δηλαδή κρίνονται αθέμιτες υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις. Για αυτές τις πρακτικές, παρά κάποιες διατάξεις της οδηγίας, δεν απαιτείται κατά περίπτωση αξιολόγηση.

Προκειμένου να γνωρίζουν οι εμπορευόμενοι, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ και οι πελάτες τι απαγορεύεται, καταρτίστηκε μια Μαύρη Λίστα με 31 αθέμιτες πρακτικές.

► Επιστροφή επάνω