HVAD OMFATTER DEN?

Sortlisten
- forbudt handelspraksis

Nogle former for handelspraksis er ALTID forbudt i Europa ifølge direktivet. Med andre ord betragtes en sådan handelspraksis som urimelig uanset omstændighederne. I disse tilfælde kræves ikke vurdering af den enkelte sag i forhold til direktivets andre bestemmelser.

For at sikre, at erhvervsdrivende, marketingfolk og forbrugere altid er helt klar over, hvad der er forbudt, er der blevet udarbejdet en såkaldt sortliste over 31 former for urimelig handelspraksis.

► Til toppen