КАКВО ВКЛЮЧВА?

Черният списък
забранени търговски практики

По реда на директивата определени търговски практики са ВИНАГИ забранени на територията на Европейския съюз. С други думи, тези търговски практики се считат за нелоялни при всички обстоятелства. Не е необходима преценка за конкретния случай спрямо други разпоредби на директивата.

С цел да се гарантира, че търговците, специалистите по маркетинг и потребителите разбират какво е забранено, е съставен черен списък, който включва 31 нелоялни практики.

► Обратно в началото